TUĞ VE SANCAKLAR
SANCAKLAR
Üç Hilali olup, Padişahı ve Devleti temsil etmektedir. Bağımsızlık ve Hakimiyeti Temsil Etmektedir. Üç Hilali olup,gaze ve cihadı (İslamiyeti) temsil etmektedir.
TUĞ
   
Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki ve 4 ila 5 cm. çapındaki ahşap bir sopanın ucuna altın yaldızlı top formunda metalik bir parça geçirilmiş ve top formundaki bu metalik parçanın iki yanından aşağıya doğru sarkanmetal parçaların ucuna da at kuyruğu bağlanmış mızrak şeklinde bir simgedir.Osmanlılarda tuğ,hüdümdarlık,vezirlik,beylerbeylik,sancak beyliği gibi askeri görev ve memuriyetlerin simgesi olarak kullanılırdı.Osmanlılarda dönemlere göre sayısı değişmekle birlikte,padişahların yedi,sadrazamların beş,vezirlerin üç,beylerbeylerinin iki,sancak beylerinin ise birer tuğu bulunurdu.